Wat zijn proof of funds?

Wat is proof of funds en waarom zou ik deze informatie aan jullie verstrekken?

Proof of funds (POF) zijn documenten die de herkomst aantonen van het geld dat je hebt gebruikt voor de aankoop van crypto bij LiteBit, of crypto die je ergens anders hebt gekocht en vervolgens naar je LiteBit wallet hebt gestuurd. Het gaat niet echt over de "locatie" van waar je geld vandaan komt (zoals je bankrekening) maar hóe je dat geld hebt verkregen. Bijvoorbeeld, je hebt salaris ontvangen van je werkgever. Of je hebt een som geld gekregen uit een erfenis. 

We snappen dat het nogal vervelend kan zijn om proof of funds documenten aan te leveren, maar wij zijn wettelijk verplicht om deze te vragen en controleren. Hiermee krijgen wij een vollediger beeld van jou als onze klant, waardoor wij je beter van dienst kunnen zijn. Daarnaast proberen wij onder andere op deze manier te voorkomen dat er financieel misbruik plaatsvindt (denk aan witwassen) op ons platform. Alvast super bedankt dat je de tijd neemt om je proof of funds aan te leveren!

Moet ik een POF verstrekken voor elke transactie?

We hebben bepaalde drempels. Als jouw transactie een drempel heeft bereikt, word je daarover geïnformeerd en word je gevraagd om POF documentatie te geven. Dat verzoek heeft betrekking op een specifieke periode of specifieke transacties, welke je terug kunt lezen in de e-mail die je van ons ontvangt. 

Wat wordt geaccepteerd als bewijs voor mijn geldstorting (EUR-deposit)?

Voor jouw POF-documentatie accepteren wij de volgende bewijsstukken:

Wanneer de bron van jouw geld jouw salaris, pensioen of spaargeld is:

 • Betalingsbewijzen, niet ouder dan 2 maanden en bankafschriften* van het inkomende salaris en/of;
 • Belastingaangifte van het afgelopen jaar, en/of;
 • Financieel jaaroverzicht* en een beschrijving van jouw persoonlijke situatie waaruit blijkt hoe dit spaargeld is opgebouwd.

Als je geld hebt ontvangen uit de verkoop van onroerend goed:

 • Een getekende (notariële) verkoopakte of de leveringsakte en;
 • Een bankafschrift* met daarop het ontvangen bedrag van de notaris.

In geval van een erfenis of schenking(en):

 • Een verklaring van erfrecht en een bankafschrift* waarop het ontvangen bedrag staat vermeld;
 • (Notariele) schenkingsovereenkomst en een bankafschrift* waarop het ontvangen bedrag staat vermeld.

Gebruik van lening-en/of kredietovereenkomsten

 • Leningsovereenkomst met vermelding van alle contractpartijen, handtekeningen en bladzijden (dit geldt ook voor onderhandse leningsovereenkomsten zoals met familie of eigen bedrijf), en;
 • Een bankafschrift* met het ontvangen bedrag afkomstig van de rekening van de kredietgever (bijvoorbeeld financiële instelling).

Inkomen uit onderneming (bijvoorbeeld dividenduitkering of van zakelijke rekening-courant)

 • De meest recente definitieve jaarrekening (inclusief balans, winst en verliesrekening) en een bankafschrift* waaruit de overboekingen van de zakelijke naar privé-rekening blijken welke zijn aangewend voor de crypto aankopen of, in het geval van een eenmanszaak, de aangifte inkomstenbelasting;

Verkoop van (bedrijfs)aandelen

 • Bewijs van de verkoop van (bedrijfs)aandelen en een bankafschrift* waarop het ontvangen bedrag staat vermeld, of;
 • Overzicht van de transacties op uw beleggingsapp of -platform en een bankafschrift* waarop het ontvangen bedrag staat vermeld.

Andere beleggingen zoals kunst of verzamelobjecten

 • Het volledige contract met informatie over koper en verkoper, ondertekend en gedateerd.

 

*Op het bankafschrift dient de naam (van afzender en ontvanger), datum en bedragen duidelijk zichtbaar te zijn.

 

Wat wordt geaccepteerd als bewijs voor cryptocurrency stortingen?

Crypto gekocht op een ander platform/exchange dan LiteBit

 • Initiële aankoopbewijzen op een ander platform/exchange en bankafschriften waaruit de aankoop/afschrijving blijkt en/of;
 • Eventueel verklaring van de handelswinsten, tezamen met documentatie die deze winsten kunnen verklaren (bv. transactiegeschiedenis, waarop ten minste de hoeveelheid en de aankoop- en verkoopprijs van je cryptostorting zichtbaar is);

Winsten in crypto gemaakt op een platform/exchange anders dan LiteBit

 • Initiële aankoopbewijzen op een ander platform/exchange en bankafschriften waaruit de aankoop/afschrijving blijkt en/of;
 • Transactiegeschiedenis waaruit jouw handelsgeschiedenis blijkt;
 • Overzichten waarin jouw winsten worden getoond;
 • Screenshot waarop je accountgegevens zichtbaar zijn.

Crypto verdiend met mining

 • Factuur van de aankoop van mining hardware/apparatuur, met daarop jouw huisadres - dat overeen moet komen met het adres dat geregistreerd staat op jouw LiteBit account, en;
 • Foto's van de mining hardware samen met screenshots van de gebruikte platforms en programma's, en;
 • Rekeningen met betrekking tot bedrijfskosten (bijv. elektriciteitsrekeningen) die op jouw naam staan, en;
 • Screenshots van jouw mining rewards en transactiegeschiedenis die de crypto laten zien die naar jouw wallets zijn overgemaakt, inclusief adressen en transactie-ID's, en;
 • Als de crypto ontvangen uit mining ook werden verhandeld, verzoeken wij om screenshots van de transactiegeschiedenis. Deze moeten duidelijk de ontvangst op de wallet bij het andere platform/exchange en de naam van de rekeninghouder weergeven. Alle transacties moeten duidelijk herkenbaar zijn en mogen niet worden gemixed met transacties van andere munten.

Staking

 • Screenshots van de transactiegeschiedenis waarop stortingen, opnames en beloningen zichtbaar zijn, en;
 • Overzicht van walletadressen en transactie-ID's, en;
 • Screenshots waar jouw accountgegevens op staan.

Aan welke eisen moet mijn documentatie voldoen?

De documentatie moet worden aangeleverd in een van deze bestandsextensies: .docx, .jpg, .png of .pdf. Documentatie moet in het Engels of Nederlands worden aangeleverd (met uitzondering van belastingaangiften). 

Kan ik nog crypto traden ten tijde van het proof of funds proces?

Ja! Je kunt nog steeds crypto traden bij LiteBit terwijl je de POF-documentatie verzamelt en wij deze beoordelen. Hou er wel rekening mee dat opnames naar externe wallets of uitbetalingen naar jouw bankrekening tijdelijk niet mogelijk zijn. 

Wat gebeurt er als ik geen POF kan of wil overleggen?

Helaas moeten wij je account deactiveren als je ons geen of onvoldoende POF-documentatie kan geven. Wil je jouw crypto of geld opnemen, dan kan het toch nodig zijn om alsnog POF-documentatie te overhandigen om je opnames te kunnen verwerken - zelfs als je ervoor kiest om je account op te zeggen.

Hoe lang duurt de beoordeling?

Zodra we alle documenten hebben ontvangen, doen we ons uiterste best om ze zo snel mogelijk te beoordelen. Het kan 2 tot 4 werkdagen duren voordat wij de documenten hebben beoordeeld. Natuurlijk kan je er zeker van zijn dat wij je documenten met de grootste zorg en geheel vertrouwelijk behandelen.