Wat is boilerroomfraude?

Boilerroomfraude is een vorm van fraude waarbij frauduleuze personen meestal uit naam van een (frauduleuze) organisatie consumenten benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen. Consumenten worden verleid met het aanbod van hoge rendementen als zij veel crypto in leggen. In de praktijk blijkt deze persoon en/of de organisatie helemaal geen hoge rendementen te kunnen bieden en gaan zij er met de ingelegde crypto van de consument van door.

Hoe herken ik boilerroomfraude?

 1. Engelssprekend
  Vaak bellen boilerroomfraudeurs met een buitenlands telefoonnummer en spreken zij de Engelse taal. Wees dus al alert op het moment dat de telefoon afgaat. Deze fraudeur zal zich voorstellen als de “accountmanager”. Ga niet in op beleggingen die hij/zij je aanbiedt via telefoon of social media. Hang de telefoon direct op en verbreek het contact. Fraudeurs kunnen je ook via social media benaderen of via de mail. Een mail bevat vaak veel taal- en spellingsfouten. Controleer dus de afzender van de mail of het bericht.
 2. Gesprek
  Als de fraudeur je vervolgens dan toch een aanbieding doet, is deze waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Dit blijkt achteraf dan ook vaak het geval. Het doel van de fraudeurs is om in het eerste gesprek je vertrouwen te winnen. Zij willen je laten geloven dat je daadwerkelijk grote rendementen kunt maken. Op de achtergrond hoor je dan ook vaak luid gepraat en telefoons die overgaan: ‘de boilerroom’. Fraudeurs kiezen gericht voor slachtoffers met weinig ervaring.
 3. Winnen van vertrouwen
  Een essentieel onderdeel van deze vorm van fraude is het winnen van vertrouwen van de slachtoffers. Dat is in de eerste fase van de gesprekken het doel. Zij zullen je eerst bijvoorbeeld vragen om relatief kleine bedragen in te leggen die rendement met zich mee brengen. Als je het wil opnemen raden de fraudeurs je aan juist extra bij te leggen. De fraudeurs zullen contact blijven zoeken en vervolgens zal de toon zal steeds dwingender worden.
 4. Investeren
  De fraudeurs vragen je een LiteBit-account aan te maken en je aangekochte crypto te versturen naar het walletadres dat in beheer is bij de fraudeurs. Ook zullen sommige fraudeurs erop staan voor jou een LiteBit account aan te maken (via Anydesk of Teamviewer). De fraudeur heeft dan volledige toegang tot jouw account en gegevens. De fraudeur is vervolgens vrij om de crypto te sturen naar een adres dat in beheer is bij de fraudeur.
 5. Vertrokken
  Als je vervolgens je crypto wil opnemen of wil laten uitbetalen geven deze criminelen niet thuis. Of ze geven aan dat je aanbetaling moet verrichten, voordat je je crypto kan terugkrijgen. Dit is fraude. Je bent je crypto/geld kwijt. Let er tevens op dat er daarna ook weer fraudeurs opduiken die jou willen helpen met het terugkrijgen van je crypto/geld. Ga hier niet op in. Het is onmogelijk om blockchaintransacties terug te draaien.

Wat kan ik doen om dit te voorkomen?

 1. Alert zijn op telefoontjes
  Wees alert op Engelssprekende personen en internationale telefoonnummers. Maar een fraudeur kan natuurlijk ook de Nederlandse taal spreken. Verbreek direct de verbinding als je via de telefoon wordt benaderd door een investeringsmaatschappij. Wees op je hoede als er hoge rendementen geboden worden.
 2. Installeer geen programma’s
  Fraudeurs beschikken over programma’s waarmee ze jouw computer kunnen overnemen met alle gevolgen van dien. Vraagt een persoon jou om Anydesk of Teamviewer te downloaden? Doe dat niet en verbreek onmiddellijk het contact. Verwijder deze programma’s meteen van je computer.
 3. Inloggegevens
  Deel je inloggegevens nooit met derden. Houd je identiteitsbewijs voor jezelf en geef ook niet zomaar je persoonlijke gegevens aan iemand die zich aan de telefoon voordoet als investeerder. Zij zijn vervolgens vrij om acties uit te voeren uit jouw naam.
 4. Doe onderzoek
  Ben je in contact met een partij die met jou een samenwerking aan wil gaan? Check in ieder geval altijd eerst het internet over de deal om te kijken welke informatie over het bedrijf bekend is. Je kan hiervoor o.a. de website van de Autoriteit Financiële Markten gebruiken:https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/overzicht-waarschuwingen. Wees ook hier alert dat ook deze ‘klanten’ onderdeel kunnen zijn van het frauduleuze bedrijf. Of dat een frauduleus persoon zich juist voordoet als medewerker van een gerenommeerde beleggingsmaatschappij.

Wat moet ik doen als ik ben opgelicht?

Als je slachtoffer bent geworden van deze trucjes van criminelen, is het belangrijk om direct al het contact met deze partij te verbreken. Ze zullen met listige verhalen proberen om je meer crypto/geld te laten investeren. Maar dit is onderdeel van de truc en hierdoor zul je meer crypto/geld kwijt raken. Verwijder ook de programma’s ‘Teamviewer’ en/of ‘Anydesk’ van je computer.

Het is vervolgens belangrijk om aangifte te doen bij de politie en om je bank in te schakelen. Via de website: https://www.litebit.eu/nl/veiligheid kun je tevens bij ons melding maken als de fraude via LiteBit heeft plaatsgevonden. Wij kunnen in geen enkel geval de crypto terughalen indien de crypto al verstuurd zijn naar een externe wallet buiten ons beheer. Ook spelen wij geen rol in de bemiddeling.