AVG implementatie op LiteBit

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Ook LiteBit houdt zich aan de regels van de AVG. Hoe LiteBit omgaat met je persoonsgegevens kun je uitgebreid teruglezen in LiteBit’s Privacy Statement.

 

Hoe gaat LiteBit met uw persoonsgegevens om?

In LiteBit’s Privacy Statement vertellen wij u welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarom wij dergelijke gegevens verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

 

Recht op gegevenswissing

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten. Deze zijn terug te vinden in onze Privacy Statement. Hierin staat ook hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Je kunt ons in bepaalde situaties vragen om gegevens die wij van je hebben vastgelegd te wissen. Dit is het recht op vergetelheid, ook wel gegevenswissing. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin staat hoe lang wij je gegevens bewaren. De bewaartermijnen zijn terug te vinden in de Privacy Statement. Eerder kunnen wij in de meeste gevallen je gegevens niet wissen. Bijvoorbeeld omdat wij vanwege wettelijke verplichtingen je gegevens langer moeten bewaren.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw apparaat (zoals bijvoorbeeld uw computer, mobiel, tablet, enz.) wordt geplaatst en daar wordt opgeslagen. 

 

Waar kan ik een lijst van onze cookies vinden?

Een overzicht van welke cookies LiteBit gebruikt en voor welke doeleinden kan je terugvinden LiteBit’s Cookie Statement.