Wat is een US person? 

Belangrijk: Als je foutief bent aangemerkt als US Person, neem dan contact met ons op met onderstaand formulier:

Support aanvraag account verificatie

 

Je wordt beschouwd als een US person als één of meer van de onderstaande situaties op je van toepassing zijn:  

 1. Je hebt een Amerikaans paspoort;
 2. Je woont in de Verenigde Staten;
 3. Je bent geboren in de Verenigde Staten;
 4. Je hebt een Amerikaans woonadres, postadres of telefoonnummer; 
 5. Je maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten;
 6. Je hebt een volmacht met een Amerikaans adres;
 7. Je hebt een Per Adres (P/A) in de Verenigde Staten;
 8. Je bent in het bezit van een Green Card of was in het verleden in het bezit van een Green Card;
 9. Je bent een ‘beschermd persoon’, een niet- Amerikaanse burger die asiel is verleend op grond van de immigratie- en naturalisatiewet;
 10. Je voldoet aan de zogenaamde 'substantiële aanwezigheidstest', wat betekent dat je ten minste fysiek aanwezig bent geweest in de Verenigde Staten voor de duur van:
  1. 31 dagen in het lopende jaar; en
  2. 183 dagen in de periode van drie jaar bestaande uit het lopende jaar en de twee onmiddellijk voorafgaande jaren. Deze 183 dagen zijn de som van:
   1. alle dagen waarop je aanwezig was in het lopende jaar; 
   2. een derde van de dagen waarop je aanwezig was in het eerste jaar voorafgaand aan het lopende jaar; en
   3. een zesde van de dagen dat je aanwezig was in het tweede jaar voorafgaand aan het lopende jaar. 

Als US Person mag je geen gebruik maken van de diensten van LiteBit. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van LiteBit verklaar je aan LiteBit dat je geen US Person bent.