Wat gebeurt er wanneer een cryptocurrency wordt verwijderd van LiteBit?

Antwoord: Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen en de betreffende aankondiging zal op de website en social media kanalen worden geplaatst. In beide gevallen streeft LiteBit ernaar om dergelijke kennisgeving minstens 30 kalenderdagen voorafgaand aan het van kracht worden van die wijziging te geven, hoewel bepaalde omstandigheden een kortere opzegtermijn kunnen rechtvaardigen. LiteBit draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die optreedt na het verwijderen van een cryptocurrency.

In het geval dat LiteBit Wallets voor een bepaalde cryptocurrency worden beëindigd, heb je, indien technisch mogelijk, 30 kalenderdagen (de "Respijtperiode”) vanaf de datum van bovengenoemde aankondiging om: 

  1. Eventueel resterende cryptocurrency in deze LiteBit Wallet over te boeken naar een andere wallet die je zelf aangemaakt hebt voor deze cryptocurrency, of
  2. Eventueel resterende cryptocurrency in deze LiteBit Wallet te verkopen.

De “Respijtperiode” kan om redenen waarop LiteBit geen invloed heeft korter dan 30 dagen zijn. LiteBit kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

LiteBit heeft uitdrukkelijk het recht om wallets van cryptocurrency waarvan de notering is ingetrokken zes maanden na afloop van de “Respijtperiode” te verwijderen, inclusief de nog in deze wallets resterende coins. Dit geldt ook als de crypto nog niet overgedragen is naar een andere wallet of nog niet zijn verkocht.

Wat zijn de criteria voor het verwijderen van een cryptocurrency bij LiteBit?

Wat zijn de criteria voor het toevoegen van een cryptocurrencies bij LiteBit?