Moet ik mijn cryptocurrencies opgeven bij de Belastingdienst?

LET OP: Je kan nu een overzicht van de waarde op 01-01-2022 of een transactieoverzicht aanvragen door hier een ticket aan te maken.

Moet ik mijn cryptocurrencies opgeven bij de Belastingdienst?

Antwoord: In Nederland zijn cryptocurrencies onderworpen aan belasting. Ze moeten worden vermeld in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) of box 3 (sparen en beleggen) op de aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer moet ik mijn cryptocurrencies opgeven in box 1?

Als je inkomsten verdient uit cryptocurrencies door het uitvoeren van activiteiten zoals het delven van cryptocurrencies, het verkopen van goods en services tegen cryptocurrencies, of het beleggen in cryptocurrencies.

Wanneer moet ik mijn cryptocurrencies opgeven in box 3?

Als je cryptocurrencies hebt als spaargeld of belegging.

Welke waarde moet ik opgeven?

Je moet de waarde van jouw cryptocurrencies opgeven op 1 januari van het fiscale jaar in kwestie.

Meer informatie

Meer informatie over belasting en cryptocurrency in Nederland is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Wat was de waarde op 01-01-2022 bij LiteBit?

Voor de belastingaangifte van 2022 geef je de laagste waarde op x het aantal coins die je op dat moment in jouw wallet had. Je kan nu een overzicht van de waarde op 01-01-2022 of een transactieoverzicht aanvragen door hier een ticket aan te maken.


Snel naar:

Wat is een IP adres?

Hoe kan ik mijn wallet herstellen met private key of pass phrase?