Hoe worden de prijzen bepaald?

Er zijn twee verschillende prijzen per crypto op LiteBit. Dit zijn de aankoopprijs en de verkoopprijs. De aankoopprijs is de biedprijs op de markt plus de aankoopkosten van LiteBit. De verkoopprijs is de vraagprijs op de markt minus de verkoopkosten van LiteBit. Dit bedrag is dan ook altijd een lager bedrag dan de aankoopprijs op hetzelfde tijdstip.

De aankoopkosten van LiteBit verschillen per crypto. Bij Bitcoin liggen deze onder de 1%. Voor altcoins liggen deze percentages tussen de 2-5%. Voor altcoins komen vaak extra omwisselkosten kijken, omdat er soms enkel op BTC markten gehandeld kan worden voor die altcoin. Zie ook de factoren die de prijs bepalen hieronder.

De verkoopkosten staan los van de aankoopkosten en zijn ongeveer dezelfde percentages. Deze worden pas in rekening gebracht als er over wordt gegaan tot verkoop. Let hierbij op dat de waarde die zichtbaar is in de wallet (of portfolio op de app) al meteen die kosten heeft inbegrepen. Het bedrag wat je daar ziet is dus ook wat je krijgt uitgekeerd.

De factoren die de prijs op LiteBit bepalen zijn:

  • Verschil tussen vraag en aanbod
  • Marktgrootte
  • Koersfluctuaties
  • Handelsvolume
  • Invloed van derden
  • Transactiekosten

Verschil tussen vraag en aanbod

Als broker handelen wij op exchanges. Op deze exchanges is er niet 1 prijs voor een crypto. Er is een vraagprijs en een biedprijs. Het verschil hiertussen is vaak miniem, maar er zijn uitzonderingen. Het verschil kan hierbij oplopen tot enkele percentagepunten. Let op dat deze verschillen geen onderdeel van onze handelskosten zijn, maar wel degelijk meegenomen worden in het totale verschil tussen aankoop en verkoop prijs. Dit is de zogeheten "market spread".

Marktgrootte

De marktgrootte van bijvoorbeeld Bitcoin is de waarde van alle Bitcoins (die in omloop zijn) opgeteld. Stel er zijn 17.000.000 Bitcoins in omloop met elk een waarde van €8.000. Dan is de marktgrootte €136.000.000.000. Hoe groter de markt, hoe hoger de prijs.

Koersfluctuaties

Elke keer als een cryptocurrency wordt verhandeld, kan de prijs veranderen. Dit heet het fluctueren van de koers. Door het fluctueren van de koers kan de prijs bij LiteBit elke seconde anders zijn.

Handelsvolume

Het handelsvolume is het bedrag waarvoor de afgelopen periode (week of dag) met een cryptocurrency is gehandeld. Laten we Bitcoin als voorbeeld nemen. In de laatste 24 uur kan er voor een x bedrag aan Bitcoin zijn gekocht en verkocht. De waarde van al deze transacties bij elkaar opgeteld (x) is het handelsvolume. Als het handelsvolume groot is, kan de koers veranderen en verandert de prijs op LiteBit mee.

Bij lage volumes kan het voorkomen dat er volatiele prijsfluctuacties ontstaan. Door dit risico dat aanwezig is bij sommige altcoins, zijn de kosten voor deze crypto vaak hoger vergeleken met "veilige" markten zoals BTC. 

Wees ervan bewust dat er altijd een aanzienlijk risico zit aan het handelen in crypto vanwege prijs volatiliteit. 

Invloed van derden

Mensen of groepen met veel geld, kunnen de markt manipuleren. Als er veel geld in een cryptocurrency wordt geïnvesteerd, zal de waarde van deze crypto stijgen. Crypto’s met een kleine markt(grootte) zullen sterker fluctueren dan crypto’s met een grote markt. Als deze investeerder(s) zorgen voor een dergelijke prijsstijging, zal de koers op LiteBit ook mee veranderen.

Transactiekosten van cryptocurrency

Ook voor een transactie op de blockchain moet vaak een fee worden betaald. Een fee is een kleine vergoeding. De fee kan voor elke crypto anders zijn.

 

 

Snel naar:

Hoe kan ik cryptocurrenies kopen?