Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Antwoord: Door per e-mail contact op te nemen met Customer Support.

Jammer dat je jouw account wilt verwijderen! Weet je zeker dat wij je niet kunnen helpen? Misschien wil je alleen je e-mail of wachtwoord veranderen? 

Op het moment dat je bij ons een verzoek indient tot het verwijderen van je account, deactiveren wij jouw account. Dit houdt in dat je account wordt gesloten en niet werkend kan blijven bestaan. Inloggen of handelen is dan niet meer mogelijk.

Om die reden kunnen wij alleen verzoeken in behandeling nemen waarvan het account leeg is. Als er nog crypto of saldo op je Euro Balans aanwezig is, kunnen wij je verzoek niet honoreren.

Uiteraard kun je een nieuw verzoek bij ons indienen zodra je je account leeg hebt gemaakt. De bewaartermijn die LiteBit hanteert voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van het wettelijk verplichte cliëntenonderzoek (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering; art 33 lid 3 Wwft), is 5 jaar. De bewaartermijn die LiteBit hanteert voor gegevens met betrekking tot transacties is 7 jaar.

Heb je vragen over het overboeken van crypto of het saldo op je Euro Balans, neem dan contact op met onze Customer Support via +31 10 310 41 75 of start een chatgesprek.

Wil je graag eerder je persoonsgegevens laten verwijderen, neem dan contact op met onze Customer Support. Je kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen, bijvoorbeeld als we op grond van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. 

 

Snel naar :

Hoe kan ik mijn LiteBit account deactiveren?

Waar worden mijn persoonlijke documenten opgeslagen?

Neem contact op met LiteBit!

Hoe wijzig ik het wachtwoord van mijn LiteBit account?

Hoe kan ik het e-mailadres van mijn account veranderen?